Gyula Város 2018. 04. 11-12

A tanulmányút célja feltérképezni hogy a jelen lévő partnereknél milyen – a mozgáskorlátozottak számára releváns – vállalkozási lehetőségek vannak.   A tanulmányúton partnereinknek bemutattuk az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezetet és a békéscsabai Új Jövő Szociális Szövetkezetet.   Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet elnöke ismertette a szövetkezet működését és tevékenységeit. A szövetkezet egy piaci résre alapozta…

Műhelymunka 2018. 04. 06.

Márton Gábor elnök nagy örömmel üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy az előző alkalommal is nagyon eredményes találkozón vehettek részt. A megjelentek megismerhették a szociális gazdaság alapjait és céljait. Szeretné, ha ezek a műhelymunkák ötletbörzévé alakulnának át, amelyből merítve új szervezetek jöhetnének létre a szociális gazdaságban. Felkéri a projektmenedzsert, hogy néhány szóban ismertesse a szociális gazdaságban…