A tapasztalat megosztást Gyulavári György tartotta.

OFA szociális szövetkezeti tanácsadóként avatott szakértője a témának.

A projekt szempontjából fontos számunkra, hogy tagjaink megismerjék a projekt céljait és eredményeit. Disszeminációs tevékenységünk első rendezvényén a szociális gazdaságról tartottunk előadást tagjaink részére.

A tapasztalatmegosztásnak disszeminációs funkciója van. Ennek keretében bemutattuk a résztvevőknek a szociális gazdaság alapjait.

A tapasztalat-megosztás tematikája:

  1. Hagyományos vállalkozási formák

Hagyományos vállalkozási formáknál megismertettük a résztvevőket az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozások alapításának előírásaival. Megismerhették a könyvvezetési kötelezettség különbözőségét.

  • Szociális gazdaság alapjai

Bemutattuk a résztvevőknek a szociális gazdaság résztvevőit. Mit jelent a szociális gazdaság. Miben különbözik a szociális gazdaság a hagyományos vállalkozási formáktól.

  • Társadalmi hasznosság

Tudjuk, hogy a szociális gazdaság és a hagyományos vállalkozási formák között a különbség főként a társadalmi hasznosságban található. Bemutattuk, és megvitattuk, hogy mit tekinthetünk társadalmilag hasznos tevékenységnek és társadalmilag hasznos célnak.

  • Vállalkozás a szociális gazdaságban

Megismertettük a résztvevőket azzal, hogy hogyan lehet úgy vállalkozást létrehozni, hogy azzal társadalmilag hasznos célok eléréséhez kerülünk közelebb. Hogyan lehet egy társadalmilag hasznos cél érdekében gazdaságilag is fenntartható vállalkozást vezetni és megvalósítani.

  • Szövetkezeti mozgalom, szociális szövetkezetek

Bemutattuk a résztvevőknek a nemzetközi szövetkezeti mozgalom mérföldköveit. A magyar hangya szövetkezetekről, a takarékszövetkezetekről és az erőszakos szövetkezetesítésről is beszéltünk nekik, majd bemutattuk a szövetkezeti mozgalom alapértékeit, a demokratikus irányítást, az egy tag, egy szavazat elvét. Kitértünk a ma működő szövetkezet formákra, és bemutattuk a szövetkezeti törvény alapján a szövetkezetek alapításának módjait és lehetőségeit.

A szövetkezetek közül kiemelten kezeljük a szociális szövetkezet intézményét. Konkrét esettanulmányokon keresztül mutattuk be a társadalmi célok és a gazdasági fenntarthatóság összhangját.

  • Társadalmi szervezet, mint vállalkozás

Megismertettük a célcsoportot a társadalmi szervezetek alapításának és működtetésének szabályaival. Alapítványok és egyesületi keretek között működő vállalkozásokat mutattunk be részükre. Felhívtuk a figyelmet a könyvvezetés és adózás különbözőségeire.

Az egész napos oktatás végén vacsora keretében megismerkedhettünk olyan szervezetek vezetőivel, akik a szociális gazdaság területén tevékenykednek. Ők elmesélték, hogy hogyan jutottak arra a felismerésre, hogy hogyan lehet olyan vállalkozást létrehozni aminek nem csak anyagi, hanem erkölcsi haszna is van.