Az elnök köszönti a megjelenteket. A mai napon néhány helyi kezdeményezést ismerünk meg, majd ebéd után további hazai jó gyakorlatokat veszünk górcső alá.

Még nem beszéltünk szociális gazdaságról amikor a Gyula Város Önkormányzata pályázatot nyert egy foglalkoztatási program megvalósítására.

A „Kérdezz engem !” Információs és Segítő Animátori Szolgálat Megvalósítása Gyulán című projekt keretében 25 fiatal pályakezdőt képzett ki az önkormányzat és partnerszervezetei egy akkor még nem létező idegenforgalmi animátor szakmára.

A szakma létrehozása DACUM módszerrel történt. Az idegenforgalomban érintett vezetők workshopokon vettek részt, ahol egy DACUM facilitátor segítségével feltárták, mik azok a kompetenciák, amikre egy idegenforgalmi animátornak szüksége lehet.

A tananyagfejlesztést követően kezdődhetett a résztvevők kiválasztása, képzése.

Valamennyi a képzésben részt vevő fiatal sikeresen elvégezte a képzést, majd elkezdte a tevékenységet.

Mintegy egy év állt rendelkezésre a munkatapasztalat megszerzéséhez, amit a pályázati támogatásból tudtak finanszírozni.

A fiatalok munkáltatója a Thermal Idegenforgalmi Közalapítvány volt, aki a helyi TOURINFORM Irodát is működtette.

Felvette a kapcsolatot az idegenforgalmi szolgáltatókkal, és mintegy ingyenes szolgáltatásként kínálta részükre az animátorok szolgáltatásait.

Szolgáltatásként a szállodákban tornákat, közös szabadidős tevékenységeket szerveztek, jelmezes tárlatvezetést bonyolítottak le a város kiemelt turisztikai látványosságainál, gyermekmegőrzést, gyermekfoglalkoztatást végeztek, műsoros esteket tartottak, zenéltek, énekeltek, táncoltak, kerékpártúrákat szerveztek az ide érkező turisztikai vendégeknek. A projektből vásároltak egy 28 személyes turistabuszt, amivel a környező turisztikai vonzerőkhöz vitték el a turistákat, és volt egy lakókocsi, amit nyáron a várfürdőhöz, szezonon kívül pedig különböző rendezvényekre került kitelepítésre gyermekmegőrzőként.

A szolgáltatások visszhangja nagyon pozitív volt. Minden szolgáltató, akiket segített az animátori szolgálat arról számolt be, hogy a vendégeik máris lekötötték a következő évi nyaralásaikat, és sokkal többen érkeztek ezekhez a szolgáltatókhoz, ami miatt a bevételeik megemelkedtek.

A projekt zárása közben felkeresték ezeket a vállalkozásokat, hogy továbbra is fenn tudjuk tartani az animátori szolgálatot, nyújtsanak támogatást a Közalapítványnak. Ahogy elmondták, addig, amíg ingyenes a szolgáltatás, nagyon támogatják a projektet, de nincs annyi bevételük, amiből támogatást tudnának nyújtani egy ilyen célra.

A projekt zárásával a foglalkoztatás is megszűnt. Eredményként elmondható, hogy a fiatalok nem maradtak munka nélkül, mert az idegenforgalmi szolgáltatók kiválogatták maguknak azokat a fiatalokat, akik nekik tetszettek.

A másik eredménynek azt tekintjük, hogy ma már Magyarországon is a legjobb szállodák tartanak animátorokat, akik szórakoztatják a vendégeiket.

A projekt azért releváns ebben a körben, mert tulajdonképpen itt is egy önkormányzat, egy alapítvány és egy iskola közös projektjét mutattuk be, amely annyira sikeres volt, hogy elnyerte a 2005. év legjobb önkormányzati projektje címet.

Ma az animátorok közül többen dolgoznak az idegenforgalomban, kulturális területen, és hasznosítani tudják a megtanultakat.

Mivel projektünk a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról és esélyteremtéséről szól, így szólnunk kell néhány szót a megyei önkormányzat és a Kormányhivatal által megvalósított Paktum pályázatról.

A Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. konzorciuma 2016. március 31-én „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívására, melynek támogatásához a Kormány az 1364/2016 (VII.13.) sz. határozatával hozzájárult.

A hivatalos támogatói döntés 2016. július 20-án érkezett meg, a támogatási szerződés 2016. augusztus 17-én lépett hatályba. A projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001, megvalósításának időszaka: 2016. augusztus 1-2021. február 28., teljes költségvetése 2408 millió forint (támogatás mértéke: 100%), melynek keretében 1559 hátrányos helyzetű álláskereső részesül munkaerő-piaci programokban (bér és/vagy képzés).

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el. Biztosítja a megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. Az intézkedés közvetlen célja képzési programok támogatása, a foglalkoztatás bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

A projekt eredményeiből részesülők a meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe bevont, az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak. Az egész megyét lefedő foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés tevékenységének következtében a projekt hatása a megye teljes területén megfigyelhető lesz mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról. A projekt megvalósítása során fontos szempont, hogy a támogatásban részesülők a lehető legszélesebb társadalmi körből kerüljenek ki, ezzel is növelve a különböző csoportok felzárkózási esélyeit.

A megyei paktum kiemelt területe a Kormányhivatal által nyilvántartott álláskeresők foglalkoztatásba helyezése, és a hátrányos helyzetűnek minősülő közfoglalkoztatottak munkaerőpiacra történő visszavezetése, összhangban az ez által indokolttá vált képzések megvalósulásával. Ezen túlmenően a horizontális gazdaságfejlesztési célok kiszolgálása városüzemeltetési, építő-, és feldolgozóipari stb. munkaerőpiaci programokkal.

Ebédig a meghívottakkal a projekt részleteiről lehetett beszélgetni.

Ebéd után 18.00 óráig hazai jó gyakorlatok kerültek szóba.

A mezőberényi Napsugár Gondozási Központ felméri és folyamatosan fejleszti munkavállalóit, illetve képzésüket is támogatja. Részükre a munkalehetőségek és foglalkoztatási formák széles palettáját biztosítja – a piackutatásra alapozott termékkészítés mellett bérmunkát is végeznek, valamint többféle szolgáltatást nyújtanak. A tevékenységek között szerepelnek a kertészeti, varrodai munkák, kosárfonás, kábelszerelés, autólámpa testek kapcsolóinak összeszerelése, papírzacskók és papírszatyrok gyártása, képeslapok készítése, szövés, étterem- és főzőkonyha működtetése, szolgáltatásnyújtás (takarítás, mosás, udvarosi- és kertrendezési munkák stb.).

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban a foglalkoztatás kezdetek óta a bérmunka köré szerveződik. Ennek keretében két fő tevékenységre specializálódtak: papír- és nyomdaipari, valamint varrodai tevékenységekre. Magas színvonalú és minőségű munka folyik az üzemekben, amely biztosítja a folyamatos nyílt piaci megrendeléseket. Emellett az önálló munkavégzésre még nem alkalmas munkavállalók foglalkoztatását, fejlesztését szövőműhelyben, barkácsműhelyben és kerámiaműhelyben végzett munka, valamint az intézmény területének rendben- és karbantartása biztosítja.

A Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonában végzett tevékenységek a következők: háztartási kerámiatermékek, ajándéktárgyak készítése (tűzzománc képek, ékszerek), szőnyeggyártás, kézi szövés, épülettakarítás, mosodai gyűjtőszolgálat, zöldterület kezelés. Külső munkahelyeken is több ellátott dolgozik – az intézmény folyamatosan keresi a kapcsolatot a helyi munkaadókkal: védett foglalkoztatókkal, de nyílt munkaerőpiaci vállalkozásokkal, szolgáltatókkal is. A Géberjénben működő „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület 2010-ben vállalta fel a pszichiátriai betegek nappali ellátását és foglalkoztatását. A kezdeti klasszikus foglalkoztatási tevékenységeket (pl. szőnyegszövés) – a tapasztalatokból okulva – idővel megszüntették, és piacképes termékek előállításába fogtak. Emellett meghatározó a turisztikai tevékenység (erdei iskola, tanösvény, jégpálya és büfé üzemeltetése) és a kapcsolódó takarítási, karbantartási, parkgondozói feladatok. A dolgozók egy része pedig száraztészta készítéssel, tökmag-feldolgozással, selyemvirág- és koszorúkészítéssel, valamint kőmegmunkálással foglalkozik