Gyulavári György projektmenedzser üdvözölte a megjelenteket, különös tekintettel a Romániából érkező partnerekre. Elmondja, hogy sajnos a Szerbiai partnerek részvételét jelen projektből nem tudják finanszírozni, de az egyesület vezetése olyan döntést hozott, hogy a Szerbiából érkező partnereket ugyanolyan szeretettel várja az egyesület, mint a többi partnert, és a rájuk eső költségeket az egyéb költségeken felül az egyesület saját forrásból finanszírozza.

Mivel sok olyan résztvevő van, akik eddig nem vettek részt a műhelymunkákon, ismerteti a projekt céljait.

A Mozgáskorlátozottak Bihor Megyei Egyesületének képviselője elmondja, hogy nagy örömmel vesz részt ezeken műhelymunkákon, mivel otthon minden alkalommal megtárgyalják az itt hallottakat, és azokból sok ötletet merítenek. A helyi vállalkozókkal is több találkozót bonyolítottak le, akik elvben nyitottak a szociális gazdaságban történő foglalkoztatás lehetőségeire. Szívesen adnának megbízást, illetve szívesen szerveznék ki egyes feladataikat olyan szervezetekhez, amelyek non-profit  módon, egyéb társadalmi célokat is kitűztek és a profitot, amit az egyes ügyletek során realizáltak nem önös célokra, hanem társadalmilag hasznos célokra használják fel.

Elmondja, hogy sajnálja, hogy a Szerbiai partnereket nem finanszírozza a program. Mindig fontos volt a felszólalásuk, mert, – mivel még nem tagjai az Európai Uniónak – olyan másságokat fedezhetünk fel a tapasztalataikban, amelyek az Uniós tagoknál a szabályozottság miatt nem merülhet fel. Ezek a tapasztalatok tovább tudnák emelni a munka színvonalát, illetve lehet hogy a szabályozást kellene időnként hozzá alakítani az élethez. Egy-egy ilyen projekt lehetne alapja az uniós szintű jogszabályok meghozatalának.

Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet képviselője elmondja, hogy aegy adandó alkalommal szívesen látná a projekt résztvevőit egy bejárásra. Az októbertől kezdődő időszakban kezdődik a fásszárú növények kitermelése, a metszés időszaka. Amennyiben valakit érdekel ez a munka, szívesen látja a szövetkezet telephelyén.

Ebben az időszakban a szövetkezet tagjainak létszáma kevesebb,mint amit a munka elbírna, így több hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaznak egyszerűsített foglalkoztatásban.

Sikerült megvásárolniuk azt a gépet, amivel a kitermelt fás szárú növényeket aprítékolják. Ez a munka komoly feladatot ró a dolgozókra.

A projektmenedzser elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy a következő tanulmányúton a részt vevők megnézzék a munkát.