A tapasztalatmegosztás disszeminációs alkalom, amelyre meghívtuk tagságunkat, és partnereinket.

A tapasztalatmegosztást Gyulavári György projektmenedzser koordinálta.

Tájékoztatást adott a projekt céljairól, a projektben elvégzendő feladatokról.

Elmondta, hogy az előző tapasztalatmegosztáson felmerült, hogy részletesebben ki kell emelni a szociális ellátás és a szociális gazdaság közötti különbséget. A szóhasználatban többen keverik ezeket a fogalmakat. Szociális gazdaságon többen a szociális ellátásban dolgozók munkáját értik. Ezzel szemben a szociális gazdaságban főként a társadalmi szervezetek keretei között végzett munkát értjük. A fogalom egyértelműsítése érdekében ma már nem is annyira szociális gazdaságról, hanem inkább társadalmi vállalkozásokról beszélünk.

Szóba kerültek a vállalkozási formák – egyéni és társas vállalkozások. A vállalkozások alapítása.

Szövetkezetek, szociális szövetkezetek létrehozása és működése.

Fontos volt szót ejteni az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozások eltérő könyvvezetéséről.

A megjelentek tájékoztatást kaphattak a non-profit gazdasági társaságok eltérő szabályairól.

A következő nagy téma a civil szervezetek szabályozása. Fontos a szervezetek létrehozásának feltételei és a könyvvezetésre vonatkozó legfontosabb szabályok. Szó esett a közhasznú társadalmi szervezetek speciális szabályairól.

A következő téma a szociális gazdaság lényege volt. Hogyan tudunk vállalkozni a szociális gazdaságban? Mit jelent a szociális gazdaság? Hogyan találhatjuk meg a helyünket a szociális gazdaságban? Milyen pályázati lehetőségek vannak a szociális gazdaság élénkítésére?

Ismertettük a GINOP-5.1.3 és GINOP-5.1.7 pályázatokban rejlő lehetőségeket és veszélyeket.

A megjelentek közül többen jelezték, hogy látnak fantáziát a társadalmi vállalkozások létrehozásában, és az egyesületnek fel kellene vállalni ezeknek a vállalkozási kezdeményezéseknek a szervezését.