A műhelymunkára Romániából és Szerbiából is érkeztek partnereink. A szerbiai partnerek részvételének költségeit egyesületünk nem a pályázatból, hanem egyéb forrásból finanszírozta.

A 2019. évi első műhelymunkán áttekintettük az előttünk álló feladatokat.

Már többen jelezték, hogy több tapasztalatmegosztásra lenne szükség, hogy a tagság szélesebb körét elérhessük. Eddig az információ áramlás sem volt tökéletes, mivel többen jelezték azt, hogy most szereztek tudomást a projektről. Persze ők az egyesület egyéb rendezvényein sem vettek részt.

Az elnök elmondja, hogy az egyesületen belüli kommunikációért a csoportvezetők a felelősek. Nekik kell eljuttatni az információkat a csoporttagjaik részére.

Miután összesen egy tapasztalatmegosztási alkalom van hátra, Márton Gábor javasolja módosítási kérelem benyújtását annak érdekében, hogy még 3 alkalommal legyen lehetőség tájékoztatni a tagokat a projekt lényegéről, és a benne rejlő lehetőségekről. Megkéri a projektmenedzsert, hogy találja meg a 3 db tapasztalatmegosztás költségeinek a fedezetét a költségvetésben.

A projektmenedzser elmondja, hogy van lehetőség, mivel az eszközbeszerzésre a mai napig nem került sor. Mire a pályázat elbírálásra került, a szükséges eszközöket más forrásból meg tudta vásárolni az egyesület, így az eszközökre a projekt megvalósításához nincs szükség. További forrás lehet a zárókonferencia keretösszege. A zárókonferencia beszerzése még nem történt meg, így amennyiben változatlan tartalommal találunk olyan vállalkozót, aki olcsóbban megvalósítja, ott is felszabadulnak források. Újabb forrást jelenthet a projektmenedzser és a szakmai vezető bérének járuléka, ugyanis jogszabályváltozásból adódóan július 1-től csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke.

Az elnök kéri az átcsoportosítás végrehajtását és a módosítási kérelem mielőbbi beadását.

Még egy tapasztalatszerzésre, 3 db tanulmányútra és egy zárókonferenciára, valamint 3 db műhelymunkára van lehetőségünk.

A kutatás és szakmai összegzés beszerzése megtörtént. A munka folyamatban van. Kérdőívek lettek kiküldve a csoportjainkhoz, akik a csoporttagoknak továbbították, valamint a külföldi partnereinkhez is.

Szép számmal érkeztek is vissza kérdőívek, de a projektmenedzser felhívja a figyelmet, hogy a kutatáshoz szükséges az, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre, és a harmadik mérföldkő végéig a kutatást a vállalkozónak végre kell hajtania. Kaptunk jelzést arról, hogy személyes interjúkat is fognak végezni a vállalkozó munkatársai, így várható a megjelenésük. Valószínűleg telefonon egyeztetünk ennek időpontjáról.

Brain storming vállalkozási lehetőségekről a fogyatékkal élők számára (facilitál Függ Zsolt Péter szakmai vezető)

Legtöbb felszólaló a helyi termékek létrehozását, és piacra jutását szorgalmazza. Figyelemmel kell legyünk arra, hogy egy induló vállalkozás kezdetben nagyon sok energiát és pénzt emészt fel. Ez egy megváltozott munkaképességű személy részére különösen nagy terhet jelent.

Ilyen vállalkozási lehetőségként került felvetésre a manapság divatos internetes vállalkozások:

Webshop üzemeltetés (helyi termékekkel), internetes szolgáltatások, marketing szolgáltatások, rendezvényszervezés.

A Webshop üzemeltetése jó lehet megváltozott munkaképességűek számára. A kiskertekben gazdálkodók általában a számítógépes lehetőségeket nem ismerik, nem értenek hozzá, viszont sok olyan mozgáskorlátozott van aki – korlátozott lehetőségei miatt – társadalmi életét a közösségi oldalakon éli. Kitűnően össze tudnák kapcsolni a vevőket a termelőkkel.

Internetes szolgáltatások vállalkozások részére: különböző szolgáltatások, marketing, könyvvitel, virtuális titkárság is olyan terület, ami nem helyhez kötött. Interneten és telefonon keresztül  végezhető.

Marketingszolgáltatásokhoz szükséges marketinges képzettség, de főleg az online marketing területe olyan, ahol nem szükséges a fizikai jelenlét a munkavégzéshez.

Rendezvényszervezésnél felmerül némi akadály. Az előadók meghívása, a résztvevők online vagy telefonos meghívása jól végezhető otthonról, viszont a rendezvényterek berendezése, díszítése, hangosítása folyamatos jelenlétet követel a rendezvényszervezőtől.

Ebéd

Ebéd közben folytatódott az ötletroham, és az ötletek megtárgyalása. A projekt végére az ötletekből ötletgyűjtemény készül.

Társadalmi vállalkozások megalakítása Magyarországon (Gyulavári György projektmenedzser, OFA szociális szövetkezeti tanácsadó)

A társadalmi vállalkozások közül kiemeli a társadalmi szervezeteket, mint a vállalkozások egyik lehetőségét.

Alapítványok és egyesületek alapítása igen egyszerű Magyarországon. A bírói szervezet sablonokkal és iratmintákkal segíti a társadalmi szervezetet alapítását. Egy alapszabály (alapító okirat) elkészítésével , alakuló ülés megtartásával gyakorlatilag pénzügyi teher nélkül lehet társadalmi szervezetet alakítani minden jogszabály által nem tiltott tevékenységre.

Meg kell találni azokat a tevékenységeket, amelyek közhasznúak, és mégis fenntarthatóan finanszírozhatóak.

Sokan nem jól értik a társadalmi szervezetekben történő munkavégzést. A legtöbb civil szervezet természetesnek tartja azt, hogy a célok elérése érdekében létrejött civil szervezetekben önkéntes alapon lehet csak dolgozni.

Alapelvként kell kezelni, hogy a munkavégzésért – az önkéntes munka kivételével – fizetség jár. Tehát a társadalmi szervezet alkalmazottakat alkalmazhat, megbízási díjban részesíthet olyan munkatársakat, aki valamely cél érdekében munkát végeznek.

Társadalmi vállalkozások megalakításának lehetőségei Szerbiában (Bakos László Vajdasági Agrárszervezetek Szövetsége)

Szerbiában kis mértékben könnyebb egyesületet alapítani, mint Magyarországon. Elegendő 3 fő az egyesület alapításához, és abból elegendő ha csak egy személy lakóhelye van Szerbiában.

A törvény megfogalmazása szerint az egyesület olyan önkéntes, nem állami,non-profit szervezet, amelyet az egyesülési szabadság alapján természetes ésjogi személyek hoznak létre, olyan közösségi és általános célok megvalósítása érdekében, amelyek az alkotmányban vagy a törvényekben nem tiltottak.

Megállapítható, hogy az egyesületet elsősorban a következő ismérvek határozzák meg:

– önkéntességen és önszerveződésen alapul, a tagokat senki sem kényszeríti, hogy szervezetet alakítsanak s hogy bármilyen tevékenységetvégezzenek az egyesület életében, szavazzanak stb.

– kormányzattól független szervezet, így a közjogi szervezetek, egyesületet nem alapíthatnak

– gazdasági tevékenység végzése, profitszerzés céljából nem alapítható egyesület, a tevékenység során megszerzett vagyont a tagok nem oszthatják fel egymás között,

– jogi személyiségű szervezet,

– célja a közjó szolgálata.

Tilos titkos és katonai jellegű egyesületek létrehozása.  Az Alkotmánybíróság döntésével betilthatja azon egyesületek működését is,amelyeknek célja erőszakos úton veszélyeztetni Szerbia alkotmányos rendjétvagy annak területi integritását, megsérteni a szavatolt emberi és kisebbségi jogokat, szítja az egyenlőtlenségeket, a gyűlöletet és a türelmetlenséget faji,nemzeti, vallási vagy más sajátosság alapján.Az Alkotmánybíróság akkor is betilthatja egy egyesület működését, ha aza fenti tiltott célokat kitűző nemzetközi szervezethez tagként csatlakozik. Abetiltott egyesületek jelképeit tilos nyilvánosan használni.A Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága az egyesületi törvény ezen rendelkezéseit is figyelembe véve tiltotta be az „Obraz” nevű egyesületet 2012. június12-én. Ugyanakkor a „SNP 1389” nevű szervezet esetében az Alkotmánybíróságelutasította a Köztársasági Ügyészség indítványát, azzal az indokolással, hogyaz Alkotmánybíróság betiltásról szóló döntése, a demokrácia védelmének utolsó bástyája. Az Alkotmánybíróság a nem bejegyzett, nem formális egyesületeket is betilthatja.

Társadalmi vállalkozások megalakításának lehetőségei Romániában (Recski István Asociatia Microregionala Banat Ripensis de Dezvoltare a Localitatilor)

Románia szerte is nagyon sok civil szervezet jött létre. Ezek létrehozását a mindenkori kormányzat támogatta is.

Itt is legfontosabb a társadalmi szervezet céljának meghatározása. Nagyon sokan dolgoznak különböző alapítványoknál, egyesületeknél. Sok civil szervezet állami feladatokat lát el. A finanszírozásuk az állami finanszírozás helyett elsősorban adományokból valósul meg.