A 2019. évi első műhelymunkán áttekintettük az előttünk álló feladatokat.

Márton Gábor rákérdezett a tapasztalatmegosztással kapcsolatos módosítási kérelemre, mivel 03.04-én a tervezett utolsó tapasztalatmegosztási lehetőség is megvalósult.

A projektmenedzser elmondja, hogy benyújtásra került a kérelem, de hiánypótlást kért a pályázatkezelő. Módosítani szükséges a szakmai tervet is, amit megvalósítottunk, és jelenleg nem tudjuk véglegesíteni a hiánypótlást. Telefonon érdeklődtünk, amire azt a választ kaptuk hogy rendszerhiba lépett fel, és valószínűleg emiatt el lesz utasítva a kérelem, és újra be kell nyújtani.

Meg kell várnunk az elutasítást ahhoz, hogy új kérelmet adhassunk be.

Március 11-12-re tervezzük a Salgótarjáni tanulmányutat. Ezzel kapcsolatban kimentek a meghívók, folyamatosan várjuk a visszajelzéseket, hogy kik tudnak jönni. Az Asociatia Microregionala Banat Ripensis de Dezvoltare a Localitatilor nevű szervezettől is jelezték, hogy szeretnének velünk tartani.

Amennyiben szerbiai partner is utazik velünk, annak a részvételét saját forrásból kell finanszíroznunk, és teljesen elkülönítetten kezeljük, mint a többi résztvevőt.

Májusra tervezünk egy makói tanulmányutat, ahová szintén szeretettel várjuk a partnereinket és a tagjainkat is. A pontos időpont még nincs meg, de jelezni fogjuk, hogy mikor indulunk. Ott is szeretnénk olyan társadalmi vállalkozásokat felkutatni, akik a tapasztalataikról tudnak felvilágosítást adni annak érdekében, hogy tagjainknak minél nagyobb rálátása legyen arra, hogyan lehet társadalmi vállalkozást alapítani és működtetni úgy, hogy az fenntartható legyen.

Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet képviselője jelezte, hogy szeretne ő is részt venni ezeken a tanulmányutakon. Ők már szereztek tapasztalatot társadalmi vállalkozás folytatásában, de fontos az, hogy lássák mások problémáit, mert az náluk is felmerülhet.

A projektmenedzser elmondja, hogy a pályázat kifejezetten lehetőséget ad arra, hogy felföldi szakemberek részt vegyenek ezeken a rendezvényeken. Meg is kéri, hogy amennyiben látják, hogy az előadók hogyan oldottak meg különböző problémákat, jelezzék, hogy az ÚSZSZSZ-nél ez hogyan lett megoldva. Ebből mindenki tanulhat, és látjuk a megoldások alternatíváit is.

Brain storming vállalkozási lehetőségekről a fogyatékkal élők számára (facilitál Függ Zsolt Péter szakmai vezető)

Az ötletelések során felvetődött ötletek között a háziipari és népi iparművészeti munkák jelentek meg.

Azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik otthon vállalnának hímzést, kötést, stb munkákat, nagyon nehéz helyzetben vannak. A konkurencia a kínai vállalkozások miatt nagyon nagy. Egy pulóver megkötése több napot igénybe vesz, emellett az alapanyagok értéke olyan magasra emelkedett, amit nem lehet az eladási árban érvényesíteni.

A hímzéssel kapcsolatban is problémát jelent, hogy a korszerű varrógépek bármilyen mintát képesek pillanatok alatt ráhímezni bármilyen anyagra. A kézi hímzés ideje lejárt.

Társadalmi vállalkozások könyvvitele (Hatvani Béla gazdasági alelnök Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete)

Társadalmi vállalkozásoknál és egyéb vállalkozásoknál is nagyon fontos a pontos könyvelés.

Társadalmi szervezeteknél (egyesületeknél, alapítványoknál) ugyanazok a szabályok követendők, mint a gazdasági társaságoknál és egyéb vállalkozásoknál.

A társadalmi szervezet önálló jogi személy. A szervezet gazdasági tevékenysége elválik a tagok gazdasági tevékenységéről. Épp emiatt fordulhat elő az, hogy egy magánszemély több szálon kötődik a szervezethez. Egyrészt lehet annak alapítója, tagja, vezetője és akár alkalmazottja is egyben.

Fontos, hogy ezek a gazdasági folyamatok átláthatóak legyenek. A tagok biztonsággal rábízhassák a vezető tisztségviselőre az egyesület/alapítvány vagyonát.

A szervezetek többféle adózási mód között választhatnak a vállalkozásokhoz hasonlóan. Lehet ÁFÁ-s és lehet alanyi mentességet is választani.

Minden szervezetnél lehet vállalkozási tevékenységet végezni. Ezekről az év végi beszámolóban adunk számot a tagjaink felé. A vállalkozási tevékenységet csak akkor végezhet a szervezet, ha az nem veszélyezteti a szervezet céljait.

Közhasznú szervezeteknél törvényi előírás a kettős könyvvitel alkalmazása. A közhasznúságnak törvényi feltételei vannak. Komoly különbség nincs a közhasznú és nem közhasznú szervezetek életében, de közhasznú szervezetként könnyebben tudunk pályázni egyes támogatásokra.

Szociális szövetkezetek pénzügyei (Gyulavári György projektmenedzser, OFA szociális szövetkezeti tanácsadó)

A szociális szövetkezetek könyvelése és adózása is megegyezik az egyéb szervezetek adózásával és könyvvezetésével.

Különbségként lehet említeni a tagi munkavégzést. A szociális szövetkezetek esetében a korábbi módozatok mellett kötelezően megjelenik személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen közreműködés (sui generis jogviszony a továbbiakban: tagi munkavégzés).

A tagi munkavégzés keretében történő foglalkoztatás olyan preferált foglalkoztatási lehetőség, amely kizárólag szociális szövetkezet ( Szöv.tv. 18. § (1) bek. ) esetében valósulhat meg.

A tagi munkavégzési jogviszonyban esetében a szociális szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell:

  • a tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, (az elvégzendő munka mértékét,) az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját,
  • a munkafeladat teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását,
  • az ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy az alkalmas legyen a tag teljesítményének figyelembevételére és a megtermelt javakból való részesedés mértékének meghatározására.

A szövetkezeti törvény 3. § alapján a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése keretében teljesítendő feladatok és vállalások, valamint a tag által igénybe vehető szövetkezeti szolgáltatások köre – az alapszabály keretei között – a szövetkezet és a tag között kötött tagsági megállapodásban határozhatóak meg.

A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja – kivéve e jogviszony szünetelésének időtartamát – egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja után 6 660 forint (napi 222 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot, a tag az e tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A szövetkezeti tag közfoglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt azonban az említett közteherfizetésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

A tagi jogviszony szünetelése alatt a szövetkezet nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a tagi munkavégzési jogviszony létrejöttét követő első évben mentesül1, a második évben az egészségügyi szolgáltatási járulék 25%-ának, a harmadik évben 50%-ának, a negyedik évben 75%-ának, az ötödik évtől 100%-ának megfizetésére kötelezett.

A kedvezményt ugyanazon személy után egy időben csak egy szociális szövetkezet, továbbá ugyanaz a szociális szövetkezet ugyanazon tagja után csak egy alkalommal vehet igénybe. Négy évnél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a kedvezmény a négy évből fennmaradó időszakra másik jogviszonyban érvényesíthető, a kedvezmény mértékének megállapításánál azonban figyelembe kell venni a korábbi tagi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a tag nyilatkozata arról, hogy utána másik szociális szövetkezet nem érvényesít kedvezményt, vagy a megelőző négy év időtartamban mennyi időre érvényesítettek utána kedvezményt. A jogszerűtlen nyilatkozatból adódó adóhiány, bírság és pótlék a tagot terheli.

A szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjával fennálló jogviszonya szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem eredményez.

A személyes közreműködés ellenértékeként pénzben kifizetett összeg a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy adóköteles jövedelmének minősül.

A fentiek értelmében érdemes mérlegelni a tagi munkavégzés előnyeit és hátrányait.