Mintegy egy órás utazás után Zsadányban álltunk meg első szakmai programunk végrehajtására.

Zsadányban egy egyházi szervezet mutatkozott be nekünk. A Zsadányi Református Egyházközség mutatta be szervezetét és annak eredményeit.

Az önkormányzat sajnos nagyon szűkös anyagi keretek között tud dolgozni, így nagy feladat hárul a helyi civil szerveződésekre és az egyházakra. Zsadány alapvetően református település, így a Református Egyház a legerősebb a faluban.

Az egyház különböző intézményeket hozott létre.

Általános iskola

A Zsadányi Református Általános Iskola, a Zsadány Községi Önkormányzat és a Zsadányi Református Egyházközség között kötött Közoktatási Megállapodásnak megfelelően általános iskolai oktatási-nevelési feladatokat lát el, a Zsadányi Református Egyházközség oktatási intézménye, mely az érvényben lévő állami köznevelési törvény és a Magyar Református Egyház Közoktatási Törvénye alapján működik.

Célja, a magyar református iskolák, oktatási intézmények nemes hagyományaihoz hű, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében történő nevelés, a reá bízott tanulók képesség szerinti, egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása, hivatástudatának és munkaerkölcsének kialakítása, valamint gyülekezeti utánpótlás nevelése.

Családok Átmeneti Otthona

A családok átmeneti otthona a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtó, átmeneti gondozást biztosító intézmény. Az intézmény biztosítja az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és a szülő részére együttesen a lakhatást. Az elhelyezés hiányában a gyermeket el kellene választani a szülőtől.

Az intézmény 25 fő szülő és gyermek együttes elhelyezését tudja biztosítani.

Az intézmény megszakítás nélküli munkarend szerint működik.

Teljes körű ellátást biztosít a szülő és a gyermek részére egyaránt.

Gondoskodik a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő körülményekről. Biztosítja a megfelelő étkeztetést, szükség esetén a ruházatot, gondoskodik a mentálhigiénés és egészségügyi ellátásról.

A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai, mentálhigiénés segítséget biztosít.

Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal a család otthontalanságának megszüntetésében, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.

Családi Bölcsőde Hálózat

A Családi Bölcsőde 3 csoportban, csoportonként hét gyermek gondozását, fejlesztését látja el -20 hetes kortól 3 éves korig- mindennapos jelleggel.

A szolgáltatás ellátási területe Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Mezőgyán, illetve Geszt községek közigazgatási területe.

A bölcsőde szülő helyettesítési funkciót tölt be, azonban a szülőt a nevelésben elsődleges szereplőnek tartjuk.

Világnézettől függetlenül sokoldalú segítséget kívánnak nyújtani a gyermekes családoknak: A szülők vágya, hogy gyermekükre annyi megkülönböztetett figyelmet fordítsanak, amennyire neki a dinamikus érzelmi-értelmi fejlődéséhez szüksége van. Azonban munkájuk, képzésük, megélhetésük biztosítása miatt sokszor ezt nehezen tudják megvalósítani. Abban kívánnak segítséget adni, hogy a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges valamennyi igényét szakszerűen, tudatosan, őszinte szeretettel biztosítsák.

Elhívatásuk, hogy személyre szabott korai fejlesztéssel, és képességfejlesztéssel alapozzák meg a gyermekek sikeres, boldog, sikerélményekben gazdag óvodai, iskolai, majd felnőtt életét.

Feladatuknak tekintik az olyan erkölcsi értékek közvetítését, mint az összetartozás, egymás elfogadása, szeretet, türelem, kitartás, nyitottság, vidámság, szorgalom, békére és harmóniára törekvés.

Szándékuk továbbá a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára lehetővé tenni, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.

Támogató szolgálat

A támogató szolgálat tevékenysége két területen oszlik meg, az első a szállítás közbeni személyi segítés és az otthoni személyi segítés.

Az egészségügyi intézményekbe, speciális oktatási intézményekbe való szállítás során mindig biztosítanak személyi segítőt. Otthoni segítségnyújtás során a személyi segítő a szolgáltatást igénybevevő otthonában végez segítő tevékenységet pl: háztartási munkavégzés, ügyintézés-bevásárlás megbízás alapján).

Házi gondozás

A Házi segítségnyújtás 2009.01.01-től biztosított településünkön, ez olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete a saját környezetében az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Gondozói létszám: 1 fő vezető gondozó   11 fő  gondozó

Minden gondozó 7 fő  személyi gondozásban részesülőt  és 1fő  vagy 2 fő szociális segítésben részesülőt lát el.

Az ebédet helyben az SZM Bisztró biztosította.

Ebéd után továbbindultunk Debrecenbe, ahol a szálláshely elfoglalását követően újabb szakmai programba kezdtünk.

A Bringakonyha egy nyitott műhely és közösségi tér a régi Ruhagyár épületében.

A Bringakonyhából nem ételek, hanem kényelmes és biztonságos kerékpárok kerülnek ki. A külföldön már bevált “Bike Kitchen”-ök mintájára szervizállomásokat biztosítanak a hozzájuk betérőknek, amelyeknél bárki karbantarthatja, javíthatja bringáját. A szervizállomás bérleti díjának fejében ehhez helyet, szerszámokat, szakértő segítséget és kedvező árú alkatrészeket, kiegészítőket biztosítanak.

Azok számára, akik még bizonytalanok a bringakarbantartásban, előre meghirdetett kerékpáros workshopokat tartanak. Ezeken a workshopokon bárki megtanulhatja, hogyan szerelheti meg maga is a biciklijét. A tematikus alkalmakon lépésről lépésre haladnak az átvizsgálástól a defektjavításon át egészen a váltóbeállításig.

A Bringakonyha üzemeltetője a Baktalórántháza és Térsége Szolgáltató Szociális Szövetkezet.

A Vau-ra Szociális Szövetkezet különleges választás 0-18 éves korig mindazoknak, akik elismert szakemberek segítségével játékos módon szeretnének fejlődni és felnőni.

Céljuk olyan lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, ahol egy helyszínen több szakember együttes bevonásával van mód kivizsgálásra és szükség esetén különböző tanácsadásra, terápiákra, fejlesztésekre akár kombináltan is.

Megkésett vagy az átlagtól eltérő fejlődésmenetet mutató gyermekek kiszűrését végzik az idegrendszer és a pszichés fejlődés minden területét tekintetbe véve. Otthonos környezetben megfelelő vizsgálatokkal komplex diagnosztikát állítanak fel.

Ezt követően egyénre szabottan nyújtanak a gyerekeknek hatékony formában fejlesztéseket. Egyedülálló módon különböző fejlesztési módszereket ötvözünk állatasszisztált terápiával (kutyás terápia). Szemléletükben a gyermeknek és az egész családnak igyekeznek összehangolt segítséget nyújtani. A szülők részt vehetnek párterápián, életmód tanácsadáson, akár családterápián is.

Bemutatkozott az újfehértói Holnap Szociális Szövetkezet. A helyi igényeken alapuló, szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek méltányos foglalkoztatása mellett; a helyi lakosság és a helyi szereplők környezet-, és energiatudatos szemléletmódjának és szokásainak kialakítása, továbbá a gazdasági tevékenységünk által lakókörnyezetük fejlesztése; amely hosszútávon hozzájárul szervezetünk fenntarthatósága mellett; az Újfehértón élő közösség fejlesztéséhez továbbá a város gazdasági és környezeti fenntarthatóságához.

A szövetkezet épületgépészettel foglalkozik. Igyekszik ehhez megtalálni a megfelelő munkaerőt.

Célcsoportja:

18-30 éves szakképzett pályakezdők, munkanélküliek 50 év feletti tartósan munkanélküliek, akik helyben nem találnak munkát, vagy csak közmunkában dolgoznak, és nagyon alacsony életszínvonalon élnek, ezáltal inaktívvá váltak mind a munka vállalásban, mind a közösségi életben.

Hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családok és családtagok, ahol un. energiaszegénység alakult ki, azaz, azon családok, ahol az elmúlt 1 évben nagy összegű energiaszámla tartozás halmozódott fel, és azt nem képesek anyagi helyzetüknél fogva kifizetni, ezért működésük és létszükségletük veszélybe került.

Második nap reggel Hajdúnánásra indultunk megtekinteni a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet új vágóhídját.

A Hajdúnánási szövetkezet – mint a szociális szövetkezetek általában – a helyi gazdaság fejlesztése érdekében jött létre, a lehetőségét megteremtve annak, hogy a közmunkából fokozatos átmenetet biztosítson a nyílt munkaerőpiacra, esélyt adjon az újrakezdésre, az állandó munkához jutásra.

A közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezet egymással szorosan összefüggő rendszer, aminek lényege abban van, hogy a szociális szövetkezet a közfoglalkoztatottak számára egyfajta továbblépési lehetőséget biztosít a nyílt munkaerőpiacra, tehát rendszeres jövedelmet és kiszámítható megélhetési lehetőséget kínál a munkavállalói számára, akik tudnak és akarnak piacképes teljesítményt nyújtani.

A szövetkezet önálló gazdasági egység, így piaci alapon teremti meg a működéséhez szükséges forrásokat. Ez annyit jelent, hogy ha a szövetkezetben dolgozóknak sikerül olyan terméket előállítania, amelyet pozitívan fogadnak a fogyasztók, megszeretik és vásárolják azokat, akkor biztosítani tudja a szövetkezet a hosszú távú működését és munkahelyei megtartását, munkahelyei bővítését.

A szövetkezet jelenleg két üzletágat működtet, az élelmiszer feldolgozást és az építőipart. Mindkét üzletág célja, hogy lehetőséget biztosítson azon hajdúnánásiak számára, akik szeretnének továbblépni a közfoglalkoztatás rendszeréből a teljes munkaidős foglalkoztatásba.

A szociális szövetkezetben jelenleg 15 fő foglalkoztatása zajlik: kőműves és asztalos szakemberek, zöldség-gyümölcs előkészítő és tartósító munkatársak. Ez most 15 munkahely, de a számok mögött emberek, családok vannak: 15 Hajdúnánási ember, 15 Hajdúnánási család.

Ebéd után hazaindultunk.