A köszöntők keretében Márton Gábor elnök és Hatvani Béla gazdasági alelnök köszöntötték a megjelenteket.

Bemutatták az egyesület projektben végzett tevékenységét, bemutatták a projektben részt vevő szervezeteket.

Elmondták, hogy a projekt 2018. január elsején indult. Ismertették a projekt céljait. A projekt fő célja a mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők részére esélyteremtés a szociális gazdaság keretein belül.

Elmondták, hogy Magyarországon, Romániában és Szerbiában hasonlóképpen működnek a szociális gazdaság szereplői. Magyarországon megtalálhatók egyre nagyobb számban a szociális szövetkezetek, de működnek a társadalmi szervezetek keretében működő vállalkozások is.

Elmondták, hogy a szociális gazdaság alatt a legtöbben a szociális ellátórendszert értik, pedig ennek semmi köze nincs a szociális vállalkozásokhoz. Itt a fő motívum az, hogy olyan szervezetek keretében történik vállalkozási tevékenység, aminek egyéb, társadalmilag fontos céljai vannak. A vállalkozás céljai egybe esnek a társadalmi célokkal, de mégis az ebben dolgozó szakemberek jövedelemhez juthatnak.

Ez jelent számunkra, mozgáskorlátozottak számára esélyt a jobb élethez, az alkotó közösségek létrehozásához.

Bemutatásra került néhány Romániai és Szerbiai modell a szociális gazdaságban történő esély teremtésére. Itt főleg a társadalmi szervezetek és az állam/önkormányzat összefogásával valósulnak meg értékes projektek.

Jó iránynak látszik az oktatás területén történő vállalkozás, ahol nincs szükség olyan komoly beruházásokra, mint az ipari területen. A legfontosabb erőforrás itt a szellemi tőke, amely a mozgáskorlátozottak esetében rendelkezésre áll és nincsenek olyan munkafázisok, amit testi erővel kellene végrehajtani.

A projekt tevékenységek között bemutatásra kerültek a tanulmányutak, a műhelymunkák és a tapasztalatmegosztások során elhangzottak, amelyre a résztvevők reagálhattak.

Ebéd után rövidítve ismertetésre kerültek a kutatási zárójelentés megállapításai, valamint a szakmai módszertani összegzésben foglaltak.

A zárókonferenciát sajtótájékoztatóval zártuk, ahol a helyi média képviselői számára tájékoztatást adtunk a projekt céljairól, a támogatóról, a projekt lefolyásáról és főbb eredményeiről.