Történeti fejlődés

   Az egyesület 1981-ben alakult az akkori Béke sugárúti kis 4×4 méteres kis irodában .Az akkori alapító okiratban 76 fővel alakította meg az egyesületet Mekis Pál elnökletével. Az egyesület felkarolta és magáévá tette a mozgásában korlátozott és fogyatékkal élő embereknek való segítségnyújtást, érdekképviseletet, érdekvédelmet. Ennek köszönhetően a   tagságuk egyre bővült  és igény mutatkozott a környező települések részéről is az ilyen típusú munka lehetőségei iránt . 1991-től Gál Ottó elnök úr vette át az egyesület szakmai vezetését és irányítását aki mozgássérült fogyatékkal élő így hitelesen tudta képviselni az egyesületet. A további fejlődés 1995-ben következett be amikor is sikerült anyagi forrásokat biztosítani egy újabb már nagyobb épület (iroda) megvásárlására a növekvő segítségnyújtással kapcsolatos igények kielégítésére.1999-ben  az egyesületnek a Kulcs utca 7 szám alatt sikerült megvásárolni egy régi építésű de már modernebb épületet   aminek a területén  felépítettek egy iskolacentrumot is akadály mentesítve, szociális helyiségekkel ellátva. Az egyesület ma 30 településen (Battonyától-Dévaványáig) regionális szinten  helyi csoportokat működtet 5700 fős regisztrált taglétszámmal. A helyi csoportok önálló joggal de nem önálló személyiséggel bíróan működnek és végzik segítő  tevékenységüket. Az egyesület a 30 településen kialakította a helyi önkormányzati szervekkel a maga sajátos jó kapcsolati rendszerét aminek eredményeként sok helyen az önkormányzatok helyet biztosítanak  térítés mentesen a fogadó órák lebonyolítására ,hiszen az ilyen civil kezdeményezéssel alakult szervezetek jobban és hatékonyabban tudják képviselni a helyi sorstársak érdekeit , ők pontosan tudják miben és hogyan lehet segíteni és nem utolsó sorban hogyan kell  és kinél  mindezeket lebonyolítani a fogyatékkal élők érdekében. 2012-től új vezetéssel de hatékonyan működik egyesületünk öregbítve az  jó hírnevét.

 

 

Egyesület működése

Az egyesület az alapszabályban rögzített működési rendnek megfelelően él és dolgozik. Mint kiemelten közhasznú egyesület nem csak a tagok érdekében fejt ki érdekvédő érdekérvényesítő munkát hanem minden sorstárs és más betegség csoportba tartozó fogyatékkal élő érdekében is. Az egyesület felügyeleti szerve a Békés-megyei Főügyészség, illetve az országos szövetség a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos szövetsége (MEOSZ).  Az éves munkáról közhasznúsági beszámoló formájában számol be a vezetőség valamint külön fejezetben a  költségvetés alakulásáról a küldöttgyűlés előtt.

Önálló Életviteli Központ

2005-ben az egyesület megalakította az ”Önálló Életviteli Központ” néven működő szolgáltatását minden mozgásában korlátozott és fogyatékkal élő ember számára. Ez a központ rendelkezésére áll azok számára is akik fogékonyak az önálló életvitel szemléletének terjesztésére, vagy ehhez segítséget tudnak nyújtani. A központ munkatársai, vezetői tanácsadók maguk is érintettek így hitelesebbek a tanácsot kérők számára. Az Önálló Életviteli Központ mindenki számára megközelíthető, akadály mentesítve van. A központ célja semmiképpen sem az , hogy a feladatokat a fogyatékkal élő emberek helyett végezze el ,hanem segítse őket a felvilágosító, révész munkavégzésekkel az önálló életvitel elsajátításában életminőségük ,érdekérvényesítő képességük javításában.

Önálló Életviteli Központ Céljai:

–         Esélyegyenlőség, Együttműködés, Nyitottság, őszinteség, Sorstársi segítség, Önkéntesség, Önállóság, Ingyenesség, Akadálymentes környezet

Szlogen: Együtt , egymásért meghatározhatjuk a jövőnket!

Önkéntesség

2007-ben az egyesületet a Szociális Munkaügyi  Minisztérium Társadalmi Párbeszéd és Civil kapcsolatok Főosztálya a 2005.évi LXXXVIII. Törvény alapján iktatószám 24508/200700678 sorszám alatt fölvette az önkéntesek nyilvántartásába. Ez a szolgáltató tevékenység még szélesebb körű munkát és elméleti tudást igényelt a munkatársaktól. Ez a határozat  részletesen tartalmazza az önkéntes munkában milyen feladatokat kell elvégezni a  rászorulók érdekében.

Akkreditáció

A növekvő feladatok és a  még hatékonyabb jobb minőségű munka és a kor magasabb színvonalú elvárásainak megfelelni akarás  már az egyesületet is komoly kihívások elé állította amit már magasabban képzett munkatársakkal lehetett megoldani ezért 2008. január 3-tól a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által a 176/2005.(IX.2)Kormány rendelet alapján az akkreditációs eljárás eredményeként  az egyesület rehabilitációs foglalkoztatóvá vált .Ez azt jelentette , hogy az egyesület 2008.01,.03-tól-folyamatosan foglalkoztathat megváltozott munkaképességgel bíró munkavállalókat akiknek a jogszabályokban rögzített kritériumoknak kellett megfelelni . Az egyesület a Gyulai Törvényszék 2015.december 18-i végzése alapján közhasznú szervezetként működik.

Egyesületnek nyújtott támogatások, anyagi források

Az egyesület pénzügyi forrásai igen korlátozottak zömében a tagdíj van mint bevételi lehetőség, ehhez társul bevételként még pályázatokon elért (NEA) célorientált forrás ,valamint egyéb pályázati lehetőségek pl: pénzügyi oktatásra, közösség építésre valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) által 2009-ig normatív támogatása, 2010-től célfeladatokra adott támogatás szolgáltatási együttműködési megállapodás alapján költségvetési elszámolás ellenében ami hozzávetőlegesen megfelel az 2009 évi normatív támogatásnak.2011. év-től már kevesebb összeggel támogatta a MEOSZ az egyesületet , de még így is a működés lehetőségei rentábilisak a mai napig. Bevételi forrásként még van lehetőség pénzbeli adomány gyűjtésére is amit egyesületünk szívesen fogad.

Az anya szervezet valamint a régiós csoportok is a legtöbb esetben pályáznak a helyi önkormányzatoknál támogatási lehetőségekre amit sok esetben meg is nyernek. Ezen támogatás a helyi csoportoknál kerül felhasználásra a rendezvényekre, illetve közösségi célokra.

Az egyesület segítő munkája a fogyatékkal élő és rászoruló emberek érdekében.

Szolgáltatásaik

Sokféle szolgáltatást nyújt a rászorulók és a beteg fogyatékkal élő emberek számára zömében  térítés mentesen.

Ezek a következők:

–  Írásos információk                                                           térítés mentes     igény szerint

– Gépjármű szerzési támogatás információval segítés       térítés mentes

–  Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások                   térítés mentes     folyamatos

–  Fogyatékos gyermekek számára szolgáltatás                 térítés mentes    szervezés szerint

–  LÁT ügyintézés   -információ nyújtás                                                                –

folyamatos(2011.július 02-től csak információ nyújtás)

–  Kölcsönzés (Bioptron lámpa)                                          térítés mentes    Max 3 hónap

–  Révész szolgálat                                                             térítés mentes    igény szerint

–  Mozgássérült betegeknek segédeszköz kölcsönzés      térítés mentes

Igény szerint( támbot, hónalj mankó, manuális kerekes szék)

–   Üdülés szervezés                                                           önköltséges alapon

igény szerint

–   Tanácsadás, felvilágosítás                                            térítés mentes      igény szerint

–   Tanfolyamok , képzések                                               térítés mentes

saját szervezés, pályázatokon nyert képzés                    meghatározott időben

–   Orvos beteg találkozó                                                   térítés mentes

évente többször/Zöldkeresztben /

–   Edina és Társaiért alapítvány                                       térítés mentes  szükség szerint

-jogsegély szolgálat   /minden hónap utolsó péntek 8-12-ig   ingyenes

  • Vendég szoba üzemeltetés
  • Idősek „Életfa Klub „ működtetés
  • Fiatalok Klub működtetés

Gyula 2018. március   08
Márton Gábor
elnök

Betű méret
Kontrasztos mód