Intézkedés: EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések

 

Projektazonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00096

Projekt címe: Esélyteremtés a szociális gazdaság keretein belül

 

A pályázat benyújtója az 1981-ben alakult Gyulai Mozgáskorlátozottak Egyesülete, amely 31 településen van jelen önálló csoporttal, tagjainak száma pedig eléri a 7000 főt. A projekt célcsoportját a mozgáskorlátozottak, illetve a velük foglalkozó szakemberek alkotják. A célcsoportválasztást nem csupán a célcsoport helyzete, de száma is indokolja. Hazánkban a legutóbbi népszámlálási adatok alapján 232 206 mozgáskorlátozott él, azaz az összes fogyatékossággal élők 46 százalékát teszik ki.

 

A mozgáskorlátozottak az élet minden területén nehézségbe ütköznek, továbbá gyakran akadályként tekintenek rájuk.

 

Mindez mentálisan is rendkívül rosszul hat a célcsoportra, továbbá elhelyezkedési lehetőségeiket is jelentősen korlátozza. Éppen ezért a projekt célja, hogy a célcsoport jobb megismerésével, illetve a célcsoporttal kapcsolatos jó gyakorlatok felkutatásával, valamint a mozgáskorlátozottakkal foglalkozó szakemberek közti tapasztalatcserével hozzájáruljunk a célcsoporttagok helyzetének javításához.

 

A projekt megvalósítása során kiemelt területként fogjuk kezelni a szociális gazdaság nyújtotta lehetőségek feltérképezését, amelyek új fenntartható gazdasági tevékenységek segítségével teremtenek új munkahelyeket a hátrányos helyzetű munkanélküli és inaktív emberek számára. A szociális gazdaság elsődlegesen a munkanélküliség felszámolására, foglalkoztatásra irányuló intézményes – szervezeti-hálózati – keretek között folyó, piacorientált termelő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, közösségi vállalkozás.

 

Alapértékei a kooperáció, a szolidaritás és felelősség, illetve a szociális elkötelezettség. Olyan szektorral van tehát szó, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között; gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesít; közérdeket szolgál és célja nem a profit elosztása, hanem újrahasznosítása a nonprofit szervezetek tevékenységében.

 

Meggyőződésünk, hogy a szociális gazdaságba való integráció jó gyakorlatainak megismerésével, az adaptációs lehetőségek kutatásával lehetővé tudjuk tenni, hogy olyan tevékenységeket végezzenek célcsoportunk tagjai, amelyek nem csupán bevételt/jövedelmet hoznak számukra, hanem a társadalom számára is különösen hasznos tevékenységet végezhetnek. Mindez nem kizárólag a jövedelemtermelő és ön-integrációs képességük növeléséhez járul majd hozzá, de hosszú távon biztosíthatja a célcsoport nagyobb társadalmi elfogadottságát.

 

A nemzetközi együttműködés segítségével lehetővé válik olyan jó gyakorlatok megismerése, amely nagyban segítheti a mozgáskorlátozottak integrációját a szociális gazdaságba, illetve a gazdasági és társadalmi lét más színterein is. A tapasztalatcsere és kapcsolatépítés hosszútávon biztosítja a magas szintű munkavégzést a célcsoporttal foglalkozók számra. A projekt megvalósítása 24 hónapot vesz igénybe, 2018. január 1-es kezdődátummal, és 2019. december 31-es záródátummal, de a megvalósítást előkészítő tevékenységek előzik meg. A projekt során a szakmai munka fő pillérét egy többlépcsős kutatás, workshopok, tanulmányutak, illetve folyamatos tapasztalat-megosztás alkotják. A nyilvánosság tájékoztatása – többek között – itt az online térben.

Betű méret
Kontrasztos mód